luty 2023

Dokumentacja fotogrametryczna Zespołu Pałacowo-Parkowego Pławniowice do wniosku o dotację

Firma wykonała nalot fotogrametryczny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach

Wyniki nalotu fotogrametrycznego wykorzystano do :

– inwentaryzacji dendrologicznej drzew i zieleni w parku

  • pozyskanie wyskości i grubości drzew
  • uaktualnienie mapy

– aktualizacja mapy

– wykonanie rzeźby terenu