Biuro geodezyjne - geodezja chrzanów, katowice, śląsk

 • mapy do celów projektowych w formie tradycyjnej i cyfrowej
 • pomiary powykonawcze budynków i obiektów budowlanych
 • pomiary niwelacyjne
 • pomiary mas ziemnych obliczanie objętości wykopów, nasypów oraz innych prac ziemnych
 • pomiary inwetaryzacyjne uzbrojenia wraz z plikami w wersji elektronicznej SHAP do GESUD,
 • tyczenie obiektów na gruncie
 • obsługę geodezyjną budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • obsługę geodezyjną budowy dróg wszystkich kategorii wraz z prowadzeniem bieżących obmiarów robót,
 • pomiary inżynierskie :
  • Pomiar geometrii suwnic
  • Pomiar osiadań i przemieszczeń budynków i budowli,
  • Pomiar pionowści kominów przemysłowych
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia
 • dokumenty do celów prawnych