wrzesień 2023 do teraz

Obsługa geodezyjna DK 91

w ramach obsługi geodezyjne remontu drogi krajowej DK 91 firma świadczy usługi

w zakresie prac terenowych:

–  tyczenie obiektów budowlanych na gruncie,

–  bieżący pomiar robót zanikających oraz ulegających zakryciu

– założenie osnowy realizacyjne metoda statyczną i kątowo-liniową

– wykonanie ortofotomapy do wstępnej analizy MDCP oraz projektu