styczeń 2024

 

Pomiar hałdy Skrzyszów

 

W ramach zlecenia firma wykonała dwukrotnie nalot nad zwałowiskiem materiału pogórniczego

W miejscowości Skrzyszów i wykonała opracowanie przedstawiając  zmianę rzeźby terenu w postaci  mapy hipsometrycznej oraz ortofotomapy. Powyższa prezentacja wyników daje obraz zmian na przestrzeni ostatnich 5 lat w odniesieniu do poszczególnych działek ewidencyjnych.