wrzesień 2015 do luty 2024

 

Obsługa geodezyjna nadzoru inwestorskiego  – budowy autostrady A1 odcinek F Rząsawa Blachownia

 

w ramach obsługi geodezyjne Biura Inżyniera Kontraktu  firmy MOTT MACDONALD POLSKA firma wykonywała:

– pomiary kontrolne na obiektach mostowych,

– naloty fotogrametryczne do monitorowania postępu robót budowlanych,

– zdjęcia z drona do raportów miesięcznych z postępu prac,

– kontrola dokumentacji geodezyjne, obmiarów robót oraz ich weryfikacja w terenie,