marzec 2021 do wrzesień 2023

 

Obsługa geodezyjna budowy drogi S11 w miejscowości Olesno

 

do zadań zespołu terenowego należało :

– bieżące tyczenia sieci, elementów dróg,

– monitoring reperów talerzowych

– inwentaryzacje geodezyjne wykonanych robót

– cykliczne wykonywanie nalotów fotogrametrycznych do bieżących obmiarów robót ziemnych i składowisk materiałów

– wykonanie ortofotomapy oraz modelu terenu do mapy powykonawczej budowy