wrzesień 2011 do kwiecień 2012

 

Obsługa budowy ekranów akustycznych dla firmy SKANSKA

 

w ramach obsługi geodezyjne budowy ekranów firma wykonywała bieżącą obsługę:

–  tyczenie obiektów budowlanych na gruncie,

– pomiary kontrolne usytuowania wykonanych elementów,

– mapę powykonawczą